loading...

ข้าวโพดคลุกเนย


วิธีทำ ข้าวโพดอบเนย
•เลือกข้าวโพดหวานฝักมา แกะเอาเปลือกออก พร้อมทั้งเอาฟางฝอยข้าวโพดต่าง ๆ ออก แยกใส่ภาชนะใบใหญ่ไว้ (ระวังเปลือกจะบาดนิ้วด้วยนะครับ)
•การแกะเม็ดข้าวโพดออกจากฝัก ให้หักข้าวโพด ถ้าฝักใหญ่ หักสามท่อน ถ้าฝักเล็กหักสองท่อน แยกใส่ภาชนะไว้ก่อน ทำจนครบ ๑๐ กิโลกรัม จากนั้น นำมีดที่ไม่มีความคม ใช้มือซ้ายถือข้าวโพดไว้ มีดขวาถือมีด วางลงไปที่แถวแนวข้าวโพด จากนั้น บิมีดแซะขวา ให้เนื้อข้าวโพดออกจากฝัก ลงใส่ภาชนะ ทำเช่นนี้ จนหมดเนื้อข้าวโพด แยกฟางข้าวโพด ใส่อีกภาชนะ(สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือทำเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มต่อไปได้ครับ) ขณะที่ต้มเมล็ดข้าวโพดให้ใส่น้ำสองลิตร ข้าวโพดครึ่งหนึ่ง ใส่เกลือหนึ่งช้อนชา น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ
•ต้มในน้ำร้อนจัด ๆ จนเมล็ดข้าวโพดที่ต้มลอย ก็ซ้อนเมล็ดขึ้น สรงน้ำและพักไว้รอให้เย็นนิดหนึ่งแล้วใส่ภาชนะ เตรียมพักไว้ขาย
•เวลาจะนำไปจำหน่าย ให้นำหม้อสองชั้น ชั้นล่างใส่น้ำสะอาด ชั้นที่สองเป็นรังผึ้ง(เพื่อให้ไอน้ำอุ่นเมล็ดข้าวโพดให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา) ใช้ไฟอ่อนมาก ๆ
•การจำหน่าย ตักข้าวโพด ๒ ทัพพี ใส่ลงไปในภาชนะ เช่น อ่างผสมใบเล็ก หรือชามขนาดเล็ก แล้วตักเนยใส่ ๑ ช้อนชา คลุกเคล้าให้เข้ากัน
•แล้วเติมน้ำตาลทราย ๑ ช้อนโต๊ะ เติมนมสดใส่ลงไป ประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะใส่เกลือนิดหน่อย แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
•เมื่อคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้ว ตักส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะ พร้อมใส่ช้อนพลาสติกโรยนมสดนิดหน่อย